ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπηρεσίες σε Ιατρούς

Ιατρική ενημέρωση των Rx, MH.ΣΥ.ΦΑ  και παραφαρμάκων σε ειδικούς a και ειδικευόμενους ιατρούς από 45 ιατρικούς επισκέπτες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και με πλήρη κάλυψη της περιφέρειας.

Παρουσίαση μέσω διαδικτύου ψηφιοποιημένου υλικού των προϊόντων της CROSS Pharmaceuticals με διαδραστικό και ενδιαφέροντα τρόπο  one to one ή σε ομάδες επαγγελματιών υγείας.

Συμμέτοχη της CROSS Pharmaceuticals σε επιστημονικές εκδηλώσεις και online συνέδρια.

 

Υπηρεσίες σε Φαρμακοποιούς

Εμπορικό τμήμα με συμβούλους πωλήσεων  για τη καλύτερη υποστήριξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της Cross.  Ελκυστική εμπορική πολιτική, άμεση συνεργασία και merchandise.

Προωθητικές ενέργειες για την ενημέρωση των καταναλωτών. Stand προβολής, ενημερωτικά έντυπα κα.

Ανάπτυξη υπηρεσίας Β2Β προς το φαρμακείο.

Online προσφορές και δυνατότητα παραγγελίας.

Παρουσίαση και εκπαίδευση μέσω διαδικτύου ψηφιοποιημένου υλικού των προϊόντων της CROSS Pharmaceuticals με διαδραστικό και ενδιαφέροντα  τρόπο  one to one ή σε ομάδες επαγγελματιών υγείας.

Ενημέρωση των παραφαρμάκων, ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και Rx στο φαρμακείο.

 

Υπηρεσίες σε Φαρμακαποθήκες

Εμπορική υποστήριξη για την άμεση ενημέρωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Cross.

Ελκυστική εμπορική πολιτική, εποχιακές προσφορές, πολιτική επιστροφών.

Επαρκή αποθέματα για την καλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και προς αποφυγή ελλείψεων σε κάθε κατηγορία προϊόντων.

Σύγχρονες υπηρεσίες pharma logistic πανελλαδικής κάλυψης από την alfaomega.

 

Υπηρεσίες σε καταναλωτές

Έγκυρη ενημέρωση με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σε σύγχρονα θέματα υγείας.  Με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν την πρόληψη, την αυτοθεραπεία και την ευζωία.

Έντυπα και ψηφιακό υλικό (videos).

Προωθητικές ενέργειες με εκπτώσεις αγοράς  ή με προσφορά δώρου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση