ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι ο επιστημονικός τομέας της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμάκων αλλά και των διαδικασιών για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων από τη χρήση τους. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται η συλλογή και διαχείριση δεδομένων που αφορούν στην ασφάλεια των φαρμάκων, ανίχνευση σημάτων κινδύνου και  αξιολόγηση των δεδομένων.

 

Σκοπός της Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι να διασφαλίσει ότι για τα κυκλοφορούντα φάρμακα τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ταυτοποίηση των νέων Ανεπιθύμητων Ενεργειών (Α.Ε.), με την προώθηση της ασφαλούς χρήσης των φαρμάκων και με την πρόληψη των Α.Ε.

 

Οι πληροφορίες για την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών προέρχονται είτε από τους Επαγγελματίες της Υγείας (Φαρμακοποιούς, Γιατρούς, Νοσηλευτές) άμεσα ή/και μέσω των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ), είτε από τους ίδιους τους ασθενείς μέσω των Επαγγελματιών της Υγείας

 

Οι αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών μπορούν να γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο.

 

  • Στους Επαγγελματίες της Υγείας (Φαρμακοποιούς, Γιατρούς, Νοσηλευτές)

 

Στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας:

  • Τηλεφωνικά στο 2310909656
  • Με φαξ στο 2310909656
  • Στο e-mail info@crosspharma.gr

 

Στο Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

 

Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, μέσω υποβολής της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
  • Αποστολή της Κίτρινης Κάρτας σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, Χολαργός 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 20.40.380ή 213.20.40.337
  • Υποβολή της κίτρινης κάρτας μέσω φαξ στο 6549.585

 

Κατά την αναφορά, παρακαλούμε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση