Περιγραφή Θέσης: Medical Affairs Officer (HR-CV-03)

Ο Medical Affairs Officer θα στελεχώσει το τμήμα Medical Affairs της εταιρείας στα γραφεία της CROSS στην Αθήνα (Kηφισιά) και θα έχει ως βασικό στόχο την επιστημονική υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων.

Καθήκοντα & Αρμοδιότητες

• Άριστη γνώση των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των παραφαρμάκων της εταιρείας
• Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα πλαίσια της επιστημονικής κατάρτισης του τμήματος πωλήσεων
• Προετοιμασία του προωθητικού υλικού (επιστημονικά κείμενα) των φαρμακευτικών σκευασμάτων και των παραφαρμάκων της εταιρείας
• Επιστημονικές παρουσιάσεις στην ιατρική κοινότητα σε νοσοκομεία και συνέδρια

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Τμήματος Βιολογικών Επιστημών ή Φαρμακευτικής (ή συναφών τμημάτων ΑΕΙ)
• Άριστη γνώση αγγλικών
• Άριστη γνώση Microsoft Office
• Επικοινωνιακές ικανότητες
• Δυνατότητα ταξιδιών

Λοιπές Δεξιότητες & Ικανότητες:

• Εκτιμητέα η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ένα εκ των άνω γνωστικών αντικειμένων
• Εκτιμητέα η εκπαιδευτική εμπειρία
• Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή στη λεπτομέρεια & αναλυτική σκέψη
• Μεταδοτικότητα
• Εξοικείωση στην αναζήτηση διεθνούς βιβλιογραφίας
• Εργατικότητα, πρωτοβουλία στη λήψη αποφάσεων, πνεύμα συνεργασίας

Η Εταιρεία Προσφέρει:

• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σταθερό μισθό
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση/κατάρτιση και δυνατότητες εξέλιξης
• Κινητό τηλέφωνο

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας μπορείτε να μας στείλετε το CV σας στο hr@crosspharma.gr μέχρι 31.05.2022 με Θέμα: HR-CV-03

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση